Dohvaćam podatke...

U izborniku lijevo izaberite Područje, Uslugu i Pružatelja

Upisom email adrese i klikom na gumb potvrde prijavljujete se za primanje obavijesti Kataloga usluga na vašu email adresu.
Vaša email adresa će se čuvati u skladu sa GDPR direktivom i koristiti samo u svrhu za koju ste prijavom dali privolu. Ukoliko želite otkazati prijavu ili trajno izbrisati svoju email adresu iz baze pretplatnika Kataloga usluga molimo da pošaljete email na katalog.suoikz@gmail.com ili se javite na telefone koje možete pročitati u dnu stranice. Isto možete u bilo kojem trenutku napraviti i odgovorom na primljenu obavijest Kataloga usluga.

O Projektu

Izrada Kataloga prava i usluga za osobe s invaliditetom potaknuta je našim dugogodišnjim iskustvom pružanja usluga osobama s invaliditetom kao i iskustvom suradnje sa brojnim pružateljima usluga različitih sektora. Kataloga sadrži popis prava i usluga koje osobe s invaliditetom mogu ostvariti na temelju svoga invaliditeta a koje im omogućuju propisi sa lokalne razine kao i propisi doneseni na državnoj razini.

Katalog sadrži podatke o vrsti i sadržaju prava/usluge ,uvjetima i načinu ostvarenja prava/usluge te o pružateljima usluga koji su podijeljeni po različitim tematskim područjima.

Katalog je primarno namijenjen osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima ali smatramo da može biti koristan i drugim dionicima koji se kroz svoju djelatnost bave osobama s invaliditetom. Ovakav Katalog usluga je jedinstven primjer u našoj zajednici iz razloga što je interaktivan i ima mogućnost brzog i jednostavnog unošenja novih usluga od strane samoga pružatelja.

Zahvaljujući Karlovačkoj županiji koja je financijski podržala ideju izrade Kataloga i Ministarstvu za demografiju,obitelj ,mlade i socijalnu politike koje je podržalo nadogradnju Kataloga , u našoj županiji imamo stvorenu on line platformu za razvoj usluga za osobe s invaliditetom koja može poslužiti kao model u daljnjem osiguravanju pristupačnosti podataka i informacija osobama s invaliditetom.

Kontakt informacije

Savez Udruga osoba sa invaliditetom Karlovačke županije
  • Adresa: Banjavčićeva 20, HR-47000 Karlovac
  • Telefon: 047/615-062, 047/612- 820
  • Fax: 047/615-062
  • E-mail: suoikz@gmail.com
  • MB: 03456242
  • OIB: 16436379406
  • Žiro račun: HR 542400008-1190059687
  • Radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 7:00 do 15:00h
Linkovi: